Nie każdy musi zgadzać tym co zostało przedstawione w katalogu. Aby jednak ułatwić sobie i innym zbieranie, poniżej zamieszczamy zasady jakimi się kierowaliśmy umieszczając podstawki w katalogu. Może wydawać się, że jest tego bardzo dużo, jednak praktyka lat poprzednich pokazała, że warto jest ustalić pewne dokładnie zasady na samym początku.

 

 1. Działy katalogu
 • - podstawki przedwojenne: czyli podstawki od najstarszych znanych do roku 1945. W tym dziale umieszczamy podstawki ze wszystkich browarów leżących w granicach II RP (wraz z Kresami Wschodnimi), oraz podstawki wydane w tym okresie przez browary z miast znajdujących się obecnie w granicach Polski (Ziemie Odzyskane), a także z browaru w Karwinie (browar z Zaolzia, które to w latach 1918-20 oraz 1938-39 było zajęte przez Polskę).
 • - podstawki powojenne: czyli podstawki wydane od 1945 roku, wliczając w to także powojenne przedruki na starszych podstawkach (zgodnie z zasadą, że podstawka datowana jest na ten rok, w którym była na niej ostatnie ingerencja drukarska).
 • - podstawki importowane: czyli podstawki od piw, które w czasie wydania nie były warzone w Polsce, jednak podstawka była z polskiego rynku lub miała polskie napisy.
 • - podstawki giełdowe: podstawki wydane przy okazji giełd kolekcjonerskich, zarówno te wydane przez browary, jak i te, wydane z inicjatywy kolekcjonerów, zarówno za zgoda browaru jak i bez niej.
 • - podstawki knajpiane: podstawki wydane przez knajpy oraz restauracje.
 • - ciekawostki: czyli podstawki z rozlewni piwa, próby drukarskie, podróbki lub podstawki wydane przez prywatne osoby, ciekawostki podstawkowe oraz wszystko inne, co nie znalazło miejsca w innych działach.
 • - poczekalnia: czyli miejsce gdzie lądują podstawki, co do których nie mamy pewności gdzie powinny się znaleźć.  

 

 1. Co uznajemy za podstawkę browarnianą

Wszelkie podstawki związane z browarem, a zatem takie, które mają nadrukowaną nazwę piwa, browaru lub grupy browarniczej (kapitałowej), jej znaki firmowe oraz zastrzeżone logotypy czy hasła reklamowe. Wyjątkiem są podstawki od napoi bezalkoholowych produkowanych dawniej na terenie browarów. 

 1. Próby

Podstawki znane jako próby drukarskie lub próby marketingowe umieszczone są w oddzielnym dziale. Może jednak się zdarzyć, że nie mamy odpowiedniej wiedzy na temat danych podstawek, zwłaszcza starszych wzorów. W takim wypadku podstawki te umieszczone są w głównym katalogu. 

 1. Rozmiary podstawek

Do celów katalogowych uznaliśmy, iż jako osobny wzór (numer katalogowy) umieszczamy wyłącznie podstawki różniące się wymiarami co najmniej o 5mm. Jeśli dane wzory mają mniejsze różnice, umieszczamy taką informację w komentarzach. Jeśli jednak różnią się wymiary elementów nadruku na podstawce, to zaliczana jest ona jako nowy wzór, bez względu na wymiary całej podstawki. 

 1. Różnice w kształcie rogów podstawek

Do celów katalogowych uznaliśmy, że różne rodzaje zaokrąglenia rogów podstawek (drobne różnice w wycięciu wzoru) nie będą uznawane za osobne wzory (numery katalogowe) a jedynie wpisywane w komentarz jako dodatkowa informacja. 

 1. Podstawki z niewyciętymi rogami

W latach 90. część drukarni (głównie drukarnia ART) wypuściła na rynek wzory podstawek, których nie wszystkie partie miały prawidłowo wycięte rogi. Podstawki te funkcjonowały w obiegu w związku z czym zostały one uznane za osobne wzory.

 1. Różne materiały wykonania

Podstawki z tym samym nadrukiem lecz wykonane na różnych materiałach (tektura, tektura kredowa lub lakierowana, korek, metal, plastik, filc itp.) uznawane są w katalogu za osobne wzory. 

 1. Odmiany materiału

Podstawki wykonane z tego samego materiału lecz różniące się grubością lub odmianą materiału (papier jasny-ciemny, biały-szary, cienki-gruby, matowy-połyskliwy, korek o grubym bądź cienkim ziarnie itp.) uznawane są za odmiany i informacja taka jest wpisana do komentarza przy danej podstawce. 

 1. Błędodruki

To podstawki, które w wyniku błędów drukarskich, wcześniejszego zakończenia procesu druku, lub nie wycięcia z arkuszy drukarskich posiadają różnice w stosunku do oryginalnych wzorów. Do błędów tych wliczają się brak jednego koloru, czy przesunięcia elementów druku. Takie podstawki nie są wyszczególnione w katalogu. Czasem jednak drukarnie wypuszczają podstawki z błędem, które trafiają do masowego obiegu np. z błędami ortograficznymi, błędami w datach, brakiem nadrukowanego elementu. Tego typu podstawki, są uwzględnione jako nowe wzory (numery katalogowe) na stronie. 

 1. Współprace knajp oraz browarów

Podstawki powstałe w wyniku współpracy restauracji (knajp, pubów, barów) uznaje się w katalogu, o ile powstały one na firmowym wzorze podstawki lub w wyniku oficjalnej współpracy danego miejsca z browarem, oraz na podstawce znajduje się oficjalny logotyp (znak towarowy) chociaż jednej marki piwa, browaru lub koncernu. W innych wypadkach podstawka umieszczana jest w dziale knajpianym oraz z ciekawostkami. Podstawki z miejsc zamawiających w browarach piwo pod własną marką, są uwzględniane w katalogu jedynie w przypadku, gdy na podstawce wyraźnie zaznaczona jest marka piwa lub informacja o browarze ją produkującym.

 1. Podstawki wielkoformatowe

Uznaje się w katalogu tak samo jak podstawki o „normalnych rozmiarach” i posiadają one osobny numer katalogowy. 

 1. Cienkie podstawki

Podstawki takie, które w odosobnionych przypadkach mogą także spełniać formę okazjonalnych kuponów uznaje się w katalogu i posiadają one osobny numer katalogowy. 

 1. Podstawki marek zagranicznych warzonych w Polsce

Podstawki od zagranicznych marek piw uznaje się za polskie wyłącznie jeśli zostały one wydane w okresie gdy piwo to warzone było na terenie Polski oraz gdy posiadały one nadruki w języku polskim lub jednoznacznie identyfikujące je z wydaniem w Polsce (logotyp, adres internetowy, impreza okolicznościowa). 

 1. Podstawki jednostronne

Uznaje się za osobne wzory, nie uwzględnia to podstawek których rewers został sztucznie oddzielony od oryginalnej dwustronnej podstawki. 

 1. Różnice rastru i cieni

Różnice w intensywności cieni oraz elementów rastrowych są uznawane jako odmiany i informacja taka jest wpisana w opisie danej podstawki.

 1. Podstawki charytatywne

Podstawki wydane w ramach wsparcia finansowego osób/miejsc/wydarzeń. Z uwagi na ich specyfikę i zazwyczaj bardzo ograniczony nakład, do głównego katalogu będą trafiać tylko wzory wydane w ilości co najmniej 20szt.

 1. Podstawki z browarów kontraktowych

To podstawki z browarów, które fizycznie nie istnieją, a warzą jedynie w innych zakładach piwowarskich na zasadzie wynajęcia warzelni (np. Pinta – warzy w Browarze na Jurze w Zawierciu) w oparciu o własne receptury, często własne składniki oraz posiadające osobną dystrybucję. Podstawki takie klasyfikujemy wg browaru kontraktowego z odpowiednią informacją, gdzie piwo w danym okresie było warzone (patrz kategoria ‘Kontraktowe’). Browarami kontraktowymi nie są marki zlecone np. marketów lub innych podmiotów.