W grudniu 2001 roku, dzięki ogromnej pracy Radosława Kwietnia oraz innych kolekcjonerów, powstał pierwszy Katalog Polskich Podstawek Piwnych. W katalogu tym znalazło się w sumie ok. 1800 podstawek w tym około 290 przedwojennych. Od tamtego czasu zmieniło się bardzo wiele. Odkryto setki starych podstawek oraz pojawiły się tysiące nowych. Część założeń przyświecających pierwszemu katalogowi nie zawsze się sprawdziła. Inwencja browarów, jak i samych kolekcjonerów sprawiła, że jakiś czas temu zaczęły pojawiać się głosy mówiące o konieczności rewizji i stworzenia nowego katalogu. Mamy nadzieję, że ta strona jest na to dobrą odpowiedzią. 

    Katalog jest ogólnodostępny, gdyż jego intencją, poza usystematyzowaniem wiedzy, było również to, aby bogactwo podstawek pokazać osobom spoza kręgu kolekcjonerskiego i być może zachęcić także innych do zbierania polskich podstawek pod piwo. 

    Chcemy aby ten katalog był jak najbardziej użyteczny, a korzystanie z niego było przyjemne i konstruktywne. Aby jednak uniknąć nieporozumień, chcemy podkreślić kilka fundamentalnych kwestii:

    Każdy kolekcjoner zbiera to co chce i jak chce. Mimo szczerych chęci katalog nie może być traktowany jako wyrocznia, która zabrania lub nakazuje zbierać konkretne podstawki. To, że my nie uznaliśmy czegoś za odmienny wzór nie znaczy, że nie można go sobie zostawić w kolekcji. Katalog ma być kompasem pokazującym jakie podstawki się dotychczas ukazały, oraz opisującym ich odmiany. Nie będziemy tu umieszczać wzorów różniących się wymiarami o 1 mm oraz 17. różnymi odcieniami szarości.

    Nikt nie jest idealny, także ten katalog. Podziału i klasyfikacji podstawek dokonaliśmy zgodnie z naszą najlepsza wiedzą i zamiarami. Mimo naszych najszczerszych chęci i wiedzy mogą trafić się w nim błędy lub niejasności. Może okazać się, że nie umieściliśmy w nim jakiegoś wzoru. Jeśli takowe zauważysz to prosimy o informację.